We have put together some useful words and phrases 'as Gaeilge' for you to practice your use of the Irish Language. Have fun!

You can download a PDF of these phrases here…..

English (Béarla)Gaeilge (Irish)Phonetics- (Pronunciation)
Dia dhuitDee-ah gwit
Thank YouGo raibh maith agatGuh rev mah ah-gut
Excuse meGabh mo leithscéalGov muh leh-scale
I’m sorryBrón ormBro-n uh-rum
Goodbye/ Goodbye for nowSlán/ Slán go fóillSlawn/ Slawn guh foal
PleaseLe do thoilLeh duh hull
What is your name?Cad is ainm duit?Cod iss a nim dwit
…….. is my name………. Is ainm dom……… iss a nim dum
Where are you from?Cad as duit?Cod aws dwit
I am from ……..Is as ……………… méIss oss …………. may
How are you?Conas tá’n tú?Kun iss a tawn too
I am goodTá mé go maithTaw may guh mah
GoodnightOíche mhaithEe-hah vah
You’re welcomeTá fáilte romhatTaw fawl-tah row-at
Can you help me?An féidir leat cabhrú liom?Awn fay-der lat cow-ruh lum
I am full to the brimTá mé lán go béalTaw may lawn guh bale
We are very tiredTáimid an tuirseachTaw-mead awn tur-shock
We had a great dayBhí lá iontach againnV law oon tuch a gwen
We had a great sleepBhí Codladh iontach againnV cuh-la oon-tuch a-gwen
The room is very comfortableTá an seomra an chompordachTaw an show-mrah on cum-pour-dock
We love DingleIs breá linn an DaingeanIss bra ling awn Dang-en
The weather is absolutely lovelyTá an aimsear go h-aoibhinn ar fadTaw an awm-sher guh heev-ann
We are dead with the heatTáimíd marbh ag an teasTaw-mead maw-rav ag onn tass
The day was awful yesterday(weather)Bhí an lá go h-uafásach inniuV oen law guh who-faw-suck in-eh
I haven’t seen rain as bad as that everní fhaca mé báisteach chomh h-olc leis riamh.Nee fhoc-ah mew baw-sthuck cooh ohlk leh-sh ree-uv
What is available for breakfast?Cad atá ar fáil don bricfeasta?Cod ah-taw ar fawl dun brick-fast-ah
What time is it?Cén t-am é ?Kane t-awm ay
Cé mhéid a chosnaíonn sé?How much is it?Cey made a chus-neen shay
I don’t know/ I knowNíl/Tá fhios agamKneel iss a-gum/Taw iss a-gum
CheersSláinteSlawn-ta
I am happyTá áthas ormTaw aw-hass orum
Where is our room?Cá bhfuil ár seomra?Caw will ah-rh show-muh-rah
Can I order food?An féidir liom bia a ordú?On fay-der lum be-ah ah owr-duw
I don’t mindIs cuma liomIss cum-ah lum
The sun is shiningTá an ghrian ag taitneamhTaw on ghree-ann egg tah-nuv
It is rainingTá sé ag cur báistíTaw shay egg kur baw-sh-tee
TodayInniuInn-umh
YesterdayInnéInn- eh
TomorrowAmárachAa-maw-ruck
Next yearAn bhliain seo chugainnUn vlee-un shuh chuu-ing
AgainArísA-rish
That was lovelyBhí sé sin go hálainnV shay shin guh haaw-ling
That will be lovelyBeidh sé sin go hálainnBeg shay shin guh haaw-ling
Where is that?Cá bhfuil sé sin?Caaw will shay shin
Where is the shop?Cá bhfuil an siopa?Caaw will on shuh-up-ah
I am good thanksTá mé go maith go raibh maith agatTaw meh guh moh guh rev moh ah-gut
Would you likeAr mhaith leat…..Err wuh lat…...
I am cold/hotTá mé fuar/teTaw meh foor/teh
RoadBótharBoh-her